شهید باقرامید نام پدر آرزومند شماره شناسنامه ۱۹۰ تاریخ تولد ۳/۱۲/۴۴ محل تولد فارس-مرودشت-روستای کوشکک میزان تحصیلات اول راهنمایی شغل بسیج مسئولیت در جبهه رزمنده محل شهادت آبادان-فاو کیفیت شهادت جنگ تحمیلی تاریخ شهادت ۳۰/۱۱/۱۳۶۴ یگان اعزامی سپاه محل دفن فارس-مرودشت-گلزارشهداء کوشکک نحوه شهادت سوختگی کل بدن

شهید باقرامید نام پدر آرزومند شماره شناسنامه ۱۹۰ تاریخ تولد ۳/۱۲/۴۴ محل تولد فارس-مرودشت-روستای کوشکک میزان تحصیلات اول راهنمایی شغل بسیج مسئولیت در جبهه رزمنده محل شهادت آبادان-فاو کیفیت شهادت جنگ تحمیلی تاریخ شهادت ۳۰/۱۱/۱۳۶۴ یگان اعزامی سپاه محل دفن فارس-مرودشت-گلزارشهداء کوشکک نحوه شهادت سوختگی کل بدن

شهید باقرامید

تاریخ انتشار مطلب:2018/07/08 - 9:42

خرید سرور مجازی کسب درآمد از وبلاگ و وبسایت خود پایگاه اموزش بدنسازی فلکس آنلاین | FlexOnline محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما