شهید ارجعلی رنجبر نام پدر گودرز شماره شناسنامه ۹ تاریخ تولد ۱۰/۳/۱۳۴۷ محل تولد -مرودشت-بخش رامجرد روستای آباده میزان تحصیلات پنجم ابتدایی شغل سزباز-بیکار مسئولیت در جبهه رزمنده محل شهادت میمک تاریخ شهادت ۳۱/۴/۱۳۶۷ یگان اعزامی ارتش محل دفن فارس-مرودشت-روستای آباده رامجرد نحوه شهادت پوسیدگی بدن درجنگ

شهید ارجعلی رنجبر نام پدر گودرز شماره شناسنامه ۹ تاریخ تولد ۱۰/۳/۱۳۴۷ محل تولد -مرودشت-بخش رامجرد روستای آباده میزان تحصیلات پنجم ابتدایی شغل سزباز-بیکار مسئولیت در جبهه رزمنده محل شهادت میمک تاریخ شهادت ۳۱/۴/۱۳۶۷ یگان اعزامی ارتش محل دفن فارس-مرودشت-روستای آباده رامجرد نحوه شهادت پوسیدگی بدن درجنگ

شهید ارجعلی رنجبر

تاریخ انتشار مطلب:2018/07/08 - 9:43

خرید سرور مجازی کسب درآمد از وبلاگ و وبسایت خود پایگاه اموزش بدنسازی فلکس آنلاین | FlexOnline محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما